Home/Produkty/AquaSlab

AquaSlab®

Nowoczesny system przeciwwodnej izolacji trwale łączącej się ze świeżym betonem do układania pod płyty fundamentowe i na ściany fundamentowe na szalunku traconym.

Zalety:

  • można układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie lub podłożu stabilizowanym folią kubełkową lub piaskiem z cementem.

  • nie wymaga warstwy dociskowej oraz domieszek poprawiających wodoszczelność betonu

  • nie angażuje maszyn oraz pracy ciężkiego sprzętu

  • może być układany bez względu na warunki pogodowe.

  • jest odporny na agresywne działanie wód gruntowych (klasa ekspozycji XA3)

  • zapobiega migracji wody pomiędzy membraną a płytą fundamentową

  • nie wymaga doszczelnienia przerw roboczych

  • nie wymaga przezbrojenia płyty do rysy 0,1 mm

  • kompatybilny z systemem AquaThene®

Więcej
Więcej
Więcej
Więcej