Więcej
AquaSlab®
To nowoczesny system izolacji przeciwwodnej na ciężkie warunki gruntowe.
Technologia oparta na membranie HDPE z warstwą kleju, który trwale łączy się ze świeżo wylanym betonem.
Zaletą systemu jest zapobieganie migracji wody między hydroizolacją, a płytą fundamentową .
System jest stosowany pod płyty fundamentowe oraz na ściany fundamentowe na szalunku traconym
Więcej
AquaThene®
System bitumicznej izolacji przeciwwodnej do zabezpieczeń podziemnych części budowli
(średnie i ciężkie warunki wodno-gruntowe), a także do izolacji stropów, dachów odwróconych, balkonów i tarasów.
System jest oparty na elastycznych, samoprzylepnych, membranach bitumicznych


AquaSlab®
To NOWOCZESNY SYSTEM izolacji przeciwwodnej na ciężkie warunki wodno-gruntowe.
Technologia oparta na membranie HDPE z warstwą kleju, który trwale łączy się ze świeżo wylewanym betonem.
Zaletą systemu jest zapobieganie migracji wody między hydroizolacją a płytą fundamentową.
System jest stosowany pod płyty fundamentowe oraz na ściany fundamentowe na szalunku traconym.

Więcej

AquaThene®
System bitumicznej izolacji przeciwwodnej do zabezpieczeń podziemnych części budowli
(średnie i ciężkie warunki wodno gruntowe), a także do izolacji stropów,
dachów odwróconych, balkonów i tarasów.
System jest oparty na elastycznych, samoprzylepnych membranach bitumicznych wraz z produktami uzupełniającymi.
Więcej